Træer

Træfældning 
Topkapning 
Stormfald 
Beskæring 
Krone tynding og reduktion 
Vurdering af risikotræer

Tømrer & Snedker

Renovering 
 Nybyg / ombyg og tilbyg 
 Køkken 
Gulve 
 Døre / vinduer 
 Tag 
Div. Fredet / bevaringsværdigt arbejde

v. Christian Thorup Nielsen  |  Gilleleje  |  CVR.-nr. 3815 6799
Telefon 2148 6935  |  chr@TTTræfældning.dk